…Miley Cyrus เห็นกรรมวิ่งไล่กัดคน…

Miley Cyrus

Miley Cyrus

แม้ว่าทุกวันนี้ลุคส์ของสาว Miley Cyrus จะดูแก่นแก้วตามแบบฉบับของสาวแรกรุ่นก็ตาม แต่ไม่วาย ที่เธอจะออกมาเผยเรื่องความเชื่อส่วนตัวกับ Aled Jones ในรายการ Daybreak เกี่ยวกับเรื่องของกรรมอันเป็นผลของการกระทำในแต่ละบุคคล

เธอได้กล่าวเอาไว้ว่า…เธอเป็นคนที่โชคดี เพราะจักรวาลแห่งนี้ มักมอบสิ่งที่ดีให้กับเธอ เพราะว่าในอดีต เธอมักจะทำแต่สิ่งดีๆ ดังนั้น สิ่งที่เธอได้รับกลับมาจึงดีตาม

นอกจากนี้เธอยังกล่าวอีกว่า..เธอเชื่อในเรื่องของกรรมเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าเธอเคยเห็นกรรมที่วิ่งไล่ตามกัดผู้คนมากมายนั่นเอง

By… We Are Divas (Movie And Music Update)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s