Daily Archives: October 7, 2013

…บทวิจารณ์ Insidious Chapter 2 “ภารกิจทวงร่าง ต่อต้านกับผีกะเทยกลับใจ” 7 เต็ม 10…

Insidious Chapter 2

Insidious Chapter 2

ก่อนจะเริ่มพูดถึง Insidious Chapter 2 เดี๊ยนคงต้องขอออกตัวก่อนนะคะว่า เดี๊ยนยังไม่ได้ชมภาพยนตร์เรื่อง Insidious ภาค 1 มาก่อน แต่ก็มีเพื่อนที่พอจะเล่ารายละเอียดทั้งหมด Continue reading

…เผยกลยุทธ์การรีดน้ำหนักของ Christina Aguilera…

Christina Aguilera

Christina Aguilera

สร้างปรากฏการณ์ผอมเพรียวจนทำให้บรรดา Figther ต่างก็ตาลุกวาวมาแล้วสองครั้งสองครา ล่าสุดก็มีการออกมาเปิดเผยเรื่องน้ำหนักตัวของคุณนายบัว Christina Aguilera ให้ได้ทราบกันแล้ว Continue reading