Tag Archives: FilmDistrict

…บทวิจารณ์ Insidious Chapter 2 “ภารกิจทวงร่าง ต่อต้านกับผีกะเทยกลับใจ” 7 เต็ม 10…

Insidious Chapter 2

Insidious Chapter 2

ก่อนจะเริ่มพูดถึง Insidious Chapter 2 เดี๊ยนคงต้องขอออกตัวก่อนนะคะว่า เดี๊ยนยังไม่ได้ชมภาพยนตร์เรื่อง Insidious ภาค 1 มาก่อน แต่ก็มีเพื่อนที่พอจะเล่ารายละเอียดทั้งหมด Continue reading